Kampanjen ”Eat a Swede” ska sätta fokus på hållbar livsmedels-produktion

Intresseorganisationen Livsmedelsföretagen vill påskynda den svenska omställningen till hållbar livsmedelsproduktion. För att öka intresset kring frågan har Livsmedelsföretagen spelat in en film med titeln ”Eat a Swede”. Tittaren får följa Erik Karlsson, en forskare och entreprenör som drivs av en vision om att producera och sälja kött framodlat på celler från svenskar. I en av filmens scener försöker Erik övertyga Alexander Skarsgård, en av Sveriges mest kända skådespelare, att donera celler för odling.

 

Källa: www.eataswede.com

 

Bild: Press Livsmedelsföretagen