Hälsa / Träning Kultur / Fritid Värderingar
Publicerat: 2019-04-08

Spaning

Allt fler väljer naturnära bostadsorter

Allt fler väljer naturnära bostadsorter

En undersökning gjord av Turismforskningscentret har kartlagt hur viktigt det är med friluftsliv när man väljer bostadsort. År 2007 tyckte 40% att det var viktigt och 2019 tycket 52% att friluftslivet var viktigt att bo nära. Studien visade även att höginkomsttagare var ute i naturen mer än låginkomsttagare. Det var även skillnad på om ens föräldrar var födda utanför Europa eller inte, där andelen utomlandsfödda hade en längre andel friluftsintresserade än de svenskfödda. Forskningen visade också att vilka aktiviteter vi gör i naturen och där terränglöpning och geocaching och vattenskoter  ökat sedan 2007. Studien påvisar också att män är ute i naturen mindre än kvinnor.
Läs mer: https://www.forskning.se/2019/04/05/fler-valjer-bostadsort-efter-tillgang-pa-friluftsliv/