Teknik / Prylar
Publicerat: 2024-05-23

Spaning

Klarar vi oss utan internet?

Klarar vi oss utan internet?

Vad händer om internetförbindelsen till omvärlden går ner? Kan jag fortfarande handla och besöka kommunens hemsida? Svaret är förmodligen nej. För att undersöka hur en region kan fortsätta använda viktiga tjänster om förbindelsen bryts, samarbetar nu flera ledande aktörer i Värmland inom projektet "Robust region - ödrift internet". Målet med projektet är att undersöka vilka digitala tjänster som är vitala för samhället och vad som krävs för att upprätthålla dem. Genom att förena myndigheter, forskning, näringsliv och offentlig sektor, vill man ta fram ett koncept som sedan kan kopieras till övriga regioner i landet och därmed gagna alla som bor och verkar i Sverige.

 

Källa: https://karlstadsenergi.se/gemensamt-innehall/nyheter/nyheter/2024-04-23-varmland-banar-vag-for-odrift-av-internet

 

Bild: Depositphoto