Hälsa / Träning
Publicerat: 2023-05-12

Spaning

Kolla hjärtrytm med smartklocka

Kolla hjärtrytm med smartklocka

Samsungs funktion Irregular Heart Rhythm Notification (IHRN) i Samsung Health Monitor-appen har fått FDA-godkännande. Tillsammans med appens befintliga on-demand Electrocardiogram (EKG)-funktion, övervakar IHRN-funktionen proaktivt hjärtrytmer som tyder på förmaksflimmer (AFib), direkt från handleden.

Galaxy Watch erbjuder verktyg som hjälper användare att bättre förstå sin hjärthälsa med hjälp av Samsung BioActive Sensor, inklusive on-demand EKG-inspelning och HR Alert-funktion4 som upptäcker onormalt höga eller låga hjärtfrekvenser. Tillägget av den nya IHRN-funktionen gör det möjligt för användare av Galaxy Watch att övervaka en annan aspekt av sin hälsa.

När funktionen väl har aktiverats i Samsung Health Monitor-appen kommer funktionen att leta efter oregelbundna hjärtrytmer i bakgrunden via Galaxy Watchs BioActive Sensor. Om ett visst antal på varandra följande mätningar är oregelbundna, varnar Galaxy Watch användaren för potentiell AFib-aktivitet och uppmanar dem att ta ett EKG med sin klocka för en mer exakt mätning.

 

Källa: https://news.samsung.com/global/samsung-announces-fda-cleared-irregular-heart-rhythm-notification-for-galaxy-watch

 

Bild: Samsung