Arbetsliv Privatekonomi
Publicerat: 2021-09-16

Spaning

Rapport om ålderism på arbetsmarknaden

Rapport om ålderism på arbetsmarknaden

Skandia har låtit opinionsundersökningsföretaget Novus fråga drygt 1000 personer hur de ser på äldres möjligheter på arbetsmarknaden. Över en fjärdedel av de tillfrågade tycker inte att personer över 65 ska ges samma möjlighet till karriär som yngre, och över hälften ser utmaningar med att människor är kvar på arbetsmarknaden efter sin pensionsålder. Framför allt tycker man att äldre minskar karriärmöjligheterna för unga samt att äldre bedöms vara mindre anpassningsbara än yngre.
Tre av fyra som tillfrågats instämmer i påståendet att chanserna till jobb i samband med rekrytering minskar efter man har fyllt 55 år. Upplevelsen om möjligheten för äldre att få jobb ligger väl i linje med hur de tillfrågade svarar på andra frågor. Ungefär en tredjedel av respondenterna i undersökningen tycker inte att 55-64-åringar får samma möjlighet till utveckling på sina arbetsplatser åldersgruppen som yngre arbetskamrater.
 
Källa: https://mb.cision.com/Main/608/3413881/1469044.pdf
 
Bild: Depositphoto