Mode / Design Shopping
Publicerat: 2021-04-21

Spaning

Konsumenten vill göra rätt

Konsumenten vill göra rätt

Modeföretaget Zalando har undersökt skillnaden mellan vad kunderna vill göra och vad de faktiskt gör när det kommer till att handla kläder. Undersökningen, ”It takes two” visar att det ofta är stor skillnad mellan kundernas värderingar och deras faktiska konsumtion. Till exempel uppger 60 procent av kunderna att det är viktigt att laga kläder och köpa second hand, men bara 23 procent uppger att de faktiskt lagar sina kläder, och 25 procent att de regelbundet handlar second hand.
Shopping av kläder verkar även var en form av ”guilty pleasure” för många. Här uppger 44 procent av de tillfrågade att de känner att klimatsmarta val inom andra områden kompenserar för en mindre hållbar klädkonsumtion. Ett stort glapp syns även inom området ”transparens”, som bland annat innebär att kunden får veta var och hur en vara produceras. 60 procent av deltagarna säger att transparens är viktigt, men endast 20 procent söker efter information om en vara innan de köper den.Zalando
Undersökningen visar även på en attitydförändring den senaste tiden. Två av tre kunder i Zalandos undersökning säger att hållbarhet blivit viktigare för dem sedan coronakrisen började.
 
Källa: https://corporate.zalando.com/sites/default/files/media-download/Zalando_SE_2021_Attitude-Behavior_Gap_Report_EN.pdf
 
Bild: Depositphotos