Hälsa / Träning
Publicerat: 2015-02-06

Spaning

Koppla hjärnan

Koppla hjärnan

Bodyhacking får allt mer uppmärksamhet. Hur vi på allt fler sätt kan modifiera vår kropp och ge den funktioner som tidigare inte varit möjligt. Allt ifrån att operera in nfc-chip som ersättning för nycklar till kreditkort till att på genetisk väg förändra våra kroppar. Nu kanske vi står på tröskeln till något ännu mer revolutionerande. Forskare vid MIT uppges nu ha tagit fram en ny typ av fiber (tunt som ett hårstrå) som kan skicka optiska signaler och droger direkt in i hjärnan. Förenklat kommer det att innebär att man till skillnad från tidigare då man endast har kunnat registrera hjärnaktiviteter nu även skulle kunna påverka dem och mäta effekterna påverkan. The Matrix på riktigt!
Läs mer om forskningen på: http://www.rle.mit.edu/bioelectronics/wp-content/uploads/2015/01/Multifunctional-fibers-for-simultaneous-optical-electrical-and-chemical-interrogation-of-neural-circuits-in-vivo.pdf