Resa
Publicerat: 2019-01-15

Spaning

Laddbara bilar ökade 52% 2018

Laddbara bilar ökade 52% 2018

Under senare delen av 2018 tillkom fler laddbara bilar än någonsin tidigare. Det finns nu totalt finns 68 805 laddbara bilar i trafik i Sverige vilket nästan är en fördubbling sedan förra årsskiftet.
Elbilsutvecklingen fortsatte stadigt även under årets sista månad. Bara i december tillkom 2 006 laddbara fordon i Sverige vilket summeras ihop till en total ökning på 23 410 laddbara bilar under 2018. Bonus malus-systemet som trädde i kraft 1 juli 2018 har bidragit till en ökad efterfrågan på laddbara fordon. Under andra halvan av året tillkom i genomsnitt 400 fler laddbara fordon per månad jämfört med första halvan av 2018. Det finns nu 68 805 laddbara bilar i trafik i Sverige.
Ökningen hade kunnat varit ännu större ifall bilhandlarna kunnat möta den ökade efterfrågan på laddbart. Istället har flera potentiella elbilsköpare mötts av långa väntetider under hösten.
Jämfört med samma månad föregående år har den publika laddinfrastrukturen ökat med 44 procent och omfattar nu 6 640 laddpunkter fördelat på 1 634 laddstationer. Antal laddpunkter i förhållande till antalet laddbara bilar (CPEV) har ökat till 0,10 vilket innebär att det nu finns en publik laddpunkt per tio laddbara bilar i Sverige.
 
Läs mer: www.elbilsstatistik.se