Hälsa / Träning Kultur / Fritid Media
Publicerat: 2022-01-04

Spaning

Lagom skärmtid upplevs som bra

Lagom skärmtid upplevs som bra

Telekomföretaget Tele2s undersökning ”Barn och unga på nätet 2021” visar att upp till tre timmar skärmtid om dagen medför positiva effekter för barn, men också att mer tid än så framför skärmen riskerar att få negativa följder. Sociala medier och videoklipp leder oftare till minskat välmående medan spel, film och serier inte behöver ha samma effekt. Samtidigt oroar sig föräldrar ofta för fel saker och fokuserar mer på pojkar än flickor. Barnen själva efterfrågar bättre stöd från plattformar och vuxna för en tryggare nätvardag.
I årets rapport har tusen barn, 9-17 år, samt tusen föräldrar tillfrågats om barns internetvanor och hur de upplever sin tid på internet. I genomsnitt spenderar nioåringar omkring två timmar om dagen uppkopplade, medan sjuttonåringar spenderar mer än fyra timmar om dagen online. Rapporten visar på tydliga fördelar med barns alltmer uppkopplade vardag, men pekar också ut problem och områden där vuxenvärlden kan bidra mer för att ge barn en tryggare nätvardag.
Ur rapporten:

  • Upp till tre timmar skärmtid kan ha positiv inverkan på barns välmående gällande exempelvis socialt umgänge, prestation i skolan, mindre konflikter hemma samt allmän trivsel med livet.
  • Ju mer skärmtid, desto större risk att barn själva, eller deras föräldrar, upplever att de mår dåligt. Det gäller samtliga aspekter som undersökts, men drabbar framförallt sömn och psykisk hälsa.
  • Undersökningen visar ett tydligt mönster: plattformar för korta videoklipp (t.ex. Youtube) och sociala medier (t.ex. Tiktok, Snapchat) riskerar i högre grad att bidra till sämre välmående.
  • Mer än varannan flicka jämför sig med andras ”perfekta liv” på internet, medan endast en fjärdedel av pojkarna gör det.
  • Föräldrar oroar sig generellt mer för pojkars tid online och är relativt oroliga för gaming, vilket pojkar spenderar mycket mer tid på än flickor.
  • Samtidigt spenderar flickor mer tid online och lägger en stor del av den tiden på aktiviteter som i mycket större grad riskerar att bidra till sämre välmående – sociala medier och plattformar med korta klipp.
  • De positiva aspekter som barn uppskattar mest är möjligheten att hålla kontakt med familj och vänner samt tillgången till information och nyheter. De största problemen barn ser är att folk är elakare mot varandra online, falsk information och svårt att avgöra vilka källor som kan litas på.
  • Ett av tio barn har varit med om att en okänd person har velat videochatta med dem. En av tio tjejer har varit med om att en okänd person har bett om att få träffa dem. Lika många har blivit tillfrågade om att skicka bilder eller filmer då de är lättklädda.
  • Hälften av barnen efterfrågar tydlig information om hur man anmäler det som inte är okej. Nästan lika många vill att barn och unga får kunskap om sina rättigheter och skyldigheter.
  • Trots ovanstående har endast femton procent någon gång anmält något till en app eller plattform. Endast en av fyra har talat med sina föräldrar om något dåligt de upplevt.

 
Källa: https://www.tele2.com/files/New-Structure-2021/Sustainability/ProtectingChildren/Tele2-Barn-och-unga-pa-natet-2021-final.pdf
 
Bild: Press Tele2