Hälsa / Träning
Publicerat: 2016-11-08

Spaning

Längre hundliv

Längre hundliv

Är rapamycin svaret på ett längre liv? I alla fall när det gäller hundar. Rapamycin upptäcktes för ca 50 år sedan och har testats under lång tid och anses vara en av de mest lovande ”anti-aging” medicinerna. Försök med möss har t ex visat på en förlängd livslängd med 60 procent. I ett nyligen uppmärksammat försöksprojekt har man testat att ge rapamycin till hundar. Forskare vid University of Washington har inom ramen för ”Dog Aging Project” gett ämnet till 16 hundar. Med mycket intressant resultat. Ett flertal hundar har visat upp en klar märkbar positiv effekt. Nästa steg blir nu att göra mer omfattande tester med ett större antal hundar. Nästa steg är givetvis att testa rapamycin på människor. Kan det ge oss längre liv? Hittills har väldigt få tester gjorts på människor så här finns mycket kvar att göra. Återstår att se om detta är vägen till evig ungdom?
Läs mer här: http://edition.cnn.com/2016/10/06/health/rapamycin-dog-live-longer/index.html
http://dogagingproject.com/