Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2016-02-03

Spaning

Långsamt ökad jämställdhet vid VAB

Långsamt ökad jämställdhet vid VAB

Försäkringskassan har presenterat siffror som visar hur många dagar föräldrarna var hemma med sjuka barn under 2015. Statistiken visar att kvinnorna tog ut flest dagar, 62 procent, medan papporna var hemma 38 procent av dagarna. Året innan, 2015, var pappornas uttag 37,5 procent av dagarna. Pappornas andel av vab-dagarna ökar även på längre sikt. Går man 15 år tillbaka, till år 2000, har pappornas andel ökat med 4 procentenheter. När det gäller föräldrapenningsdagarna, som betalas ut när barnen är små, är det längre kvar innan föräldrarna tar ut hälften var. Där tar mammorna fortfarande ut 75 procent av dagarna.
Läs mer här: http://www.dn.se/ekonomi/fler-pappor-vabbar/