Arbetsliv
Publicerat: 2014-10-06

Spaning

Levande kontor

Levande kontor

Amerikanska konsultföretaget Herman Miller har gjort ett intressant scenarioprojekt där man tittat närmare på hur framtidens arbetsplats skulle kunna se ut. Hur kommer trender som big data, AI, 3d-printing, en polariserad värld, långsam ekonomisk tillväxt med mera att påverka hur vi arbetar i framtiden? Resultatet blev tre olika scenarion, Data Sphere, New Normal, och Polarized World. Läs artikeln nedan för mer infomation om dessa.
Läs mer här:
http://www.fastcoexist.com/3035970/3-near-future-scenarios-that-are-changing-the-way-we-work-today?utm_source=facebook