Arbetsliv Hälsa / Träning Privatekonomi
Publicerat: 2017-04-18

Spaning

Sveriges nya mått på välstånd

Sveriges nya mått på välstånd

Regeringen har, i samband med vårpropositionen, lanserat nya kompletterande mått utöver BNP. Tanken är att bättre kunna följa utvecklingen av människors livskvalitet och långsiktiga ekonomiska hållbarhet.
Man har tagit fram 15 indikatorer som ska beskriva utvecklingen på ett djupare plan. SCB har haft i uppdrag att ta fram dessa indikatorer som är följande.
Ekonomiska:
BNP per capita
Sysselsättningsgraden
Arbetslöshet
Hushållens skuldsättning
Offentlig sektors konsolideradebruttoskuld
Miljömässiga:
Luftkvalitet
Vattenkvalitet
Skyddad natur
Kemikaliebelastning
Utsläpp av växthusgaser
Sociala:
Låg disponibel inkomst
Utbildningsnivå
Mellanmänsklig tillit
Självskattad allmän hälsa
Nöjd med livet
Läs mer: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/regeringen-kompletterar-bnp-med-nya-matt-pa-valstand/