Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2024-02-22

Spaning

Många har ett riskbruk av alkohol

Många har ett riskbruk av alkohol

En majoritet av dem som dricker alkohol i Sverige har ett riskbruk enligt de nya riktlinjerna som Socialstyrelsen publicerade i september 2023. Det visar en skattning från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Skattningen är den första i sitt slag.

I Socialstyrelsens nya riktlinjer fastställdes en ny gräns för riskbruk, vilken nu är 10 standardglas eller mer per vecka eller intensivkonsumtion minst en gång i månaden. De nya riktlinjerna innebar en sänkt gräns för män men inte för kvinnor.

CAN har skattat hur många i den vuxna befolkningen som har ett riskbruk enligt de nya riktlinjerna.

–Skattningen visar att andelen vuxna i Sverige med ett riskbruk av alkohol är 41 procent när både hög genomsnittskonsumtion och intensivkonsumtion beaktas.

–Av dem som dricker alkohol så uppgår andelen till mer än hälften, alltså en majoritet.

–Män, unga respektive boende i storstadsområden är grupper där riskbruk är vanligare.

 

Källa: https://www.can.se/publikationer/riskbruk-av-alkohol-i-sverige-enligt-nya-riktlinjer/

 

Bild: Depositphotos