Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2022-02-21

Spaning

Svenskarna vill äta mer hållbart

Svenskarna vill äta mer hållbart

Nästan hälften av alla svenskar (47 procent) upplever att de redan gör hållbara val i matbutiken, och strax över hälften (53 procent) svarar att de tror att deras val kan bidra till en mer hållbar utveckling. Det visar en undersökning från Nestlé. Trots att svenskarna är de i Norden som redan anser sig göra hållbara val uppger över hälften (63 procent) att de vill göra fler hållbara val under 2022. Bland de nordiska grannarna är siffrorna för samma frågor; upplever att de redan gör hållbara val - 37 procent, tror att deras val kan bidra till en hållbar utveckling - 42 procent och vill göra fler hållbara val - 48 procent.
Nestlé frågade också vad de nordiska konsumenterna är beredda att ändra på under det nya året för att bidra mer till den hållbara utvecklingen genom sina matinköp och matvanor. Här är topp 5 av hur svenskarna svarade:

  • Äta mer närodlat/närproducerat (64%)
  • Planera måltider för att minska matsvinn (37%)
  • Äta mer ekologiskt (35%)
  • Äta mer certifierat (KRAV, Fairtrade etc) (35%)
  • Äta mer växtbaserat (34%)

När det kommer till valen vi gör i matbutiken kan det såklart skilja sig från person till person vad man anser gör en produkt hållbar. Det vanligaste enligt undersökningen är att titta på produktens ursprung, över hälften (64 procent) anger att det är betydelsefullt för att avgöra om produkten kan anses hållbar. Därefter kommer eventuell märkning, t.ex. ekologiskt, KRAV, Fairtrade (55 procent) och på en tredjeplats hur produkten har framställts (32 procent).
Trots att många svenskar vill göra fler hållbara val i matbutiken kan det finnas hinder för att lyckas med detta. 1 av 4 uppger att de saknar kunskap för att kunna äta mer hållbart, knappt en fjärdedel (24 procent) upplever att otydliga märkningar och innehållsförteckningar hindrar dem från att göra fler hållbara val. Största hindret för svenskar är dock enligt undersökningen priset, att det upplevs vara för dyrt att göra hållbara val menar en så stor andel som 46 procent av de tillfrågade.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/nestle-nordic/pressreleases/svenskarna-vill-aeta-mer-haallbart-stoerst-vilja-i-norden-att-goera-haallbara-val-i-butiken-3162507
 
Bild: Press Nestlé