Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2022-08-05

Spaning

Många oroade för cyberattacker

Många oroade för cyberattacker

Åtta av tio svenskar är oroade för cyberattacker mot Sverige och som en konsekvens har medvetenheten ökat när det gäller cyberrisker. Det här visar en undersökning om cybersäkerhet som PwC tagit fram med stöd av Kantar/Sifo. Resultaten visar på en oro som är jämnt fördelad såväl utefter utbildningsnivåer som i jämförelse mellan personer i sysselsättning respektive arbetslösa. Däremot finns en viss skillnad i en ökad orosbild från respondenter med lägre inkomster upp till 25 000 kronor per månad, där hela 87 procent svarar att de är bekymrade över cyberattacker mot det svenska samhället.

I en geografisk jämförelse är oron störst i västra och mellersta delarna av Sverige där siffran är så hög som 85 procent. Omvänt så är resultatet något lägre i de nordligaste delarna av Sverige där 75 procent är ängsliga för cyberattacker riktade mot det svenska samhället. 72 procent av svenskarna uppger att de har blivit mer medvetna om cyberhot i förhållande till för ett år sedan. I åldersintervallet 56-79 år är det till och med så många som 82 procent som har en ökad medvetenhet om cyberhoten.

 

Källa: https://news.cision.com/se/pwc/r/stor-oro-for-cyberattacker-bland-svenska-folket,c3590597

 

Bild: Depositphotos