Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2014-04-09

Spaning

Mer mångfald på jobbet

Mer mångfald på jobbet

En ny undersökning från Manpower, arbetslivspanelen Manpower Work Life, visar att de flesta svenskarna är positiva till ökad mångfald i arbetslivet. Sex av tio, 60 procent, tycker att det egna företaget eller organisationen ska ta hänsyn till mångfalden när nyanställningar görs. Undersökningen visar också att det finns en vilja att göra något åt den bristande mångfalden i arbetslivet. Sex av tio svenskar, 60 procent, vill att det ska tas hänsyn till mångfalden vid rekryteringar. Siffran är ännu något högre bland chefer, 63 procent.
De främsta skälen till mångfaldsfokus vid rekryteringar är:
1. Breddar kompetensen i organisationen: 80 procent
2. Lättare förstå nya målgrupper och marknader: 49 procent
3. Lättare hitta svåråtkomlig kompetens: 26 procent
4. Moraliskt rätt: 12 procent
5. Gynnar organisationens anseende: 6 procent
Läs mer: http://www.manpowergroup.se/pressrum1/#