Teknik / Prylar
Publicerat: 2017-05-23

Spaning

Mer mobilsurf än någonsin

Mer mobilsurf än någonsin

Enligt en ny rapport från Post- och telestyrelsen (PTS) har antalet mobilabonnemang med mycket data ökat med 15 procent sedan förra året. De flesta använder nu mer än 1 gigabyte data per månad från mobilen eller surfplattan. Det finns nu 7,7 miljoner abonnemang som erbjuder mer än 1 gigabyte data per månad i Sverige. Även mängden överförd data i
mobilnäten fortsätter att öka. 2016 steg den totala överföringen från 472 000 Tbyte till 639 000 Tbyte 2016. Det är en ökning på 35 procent!
Läs mer här: http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2017/Svensk-telekommarknad-2016/Svensk%20telekommarknad-2016.pdf