Arbetsliv
Publicerat: 2023-03-17

Spaning

Microsoft 365 får AI-assistans

Microsoft 365 får AI-assistans

Microsoft lanserar Microsoft 365 Copilot. Den nya funktionen kombinerar kraften i LLM (large language models) med affärsdata och Microsofts 365-appar för att öka produktiviteten, höja kompentensen och öppna upp för mer kreativt arbete enligt Microsoft.

Microsoft 365 Copilot beskrivs som ett helt nytt sätt att arbeta på och kan användas på två sätt. Dels är det inbäddat i de Microsoft 365-appar – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams med flera. Men nu tillkommer även en helt ny funktion; ”Business Chat”. Företagschatten fungerar över LLM, Microsoft 356-appar samt användarens kalender, e-postmeddelanden, chattar, dokument, möten och kontakter för att skapa nya möjligheter som inte funnits tidigare. Genom uppmaningar på vanligt språk som exempelvis ”berätta för mitt team hur vi uppdaterade produktstrategin” kan Business Chat hjälpa användaren att generera en statusuppdatering baserat på morgonens möten, e-postmeddelanden och chattrådar.

Microsoft 365 Copilot är sömlöst integrerat i de mest använda apparna:

  • Copilot i Word skriver, redigerar, sammanfattar och skapar samtidigt som användaren arbetar.
  • Copilot i PowerPoint förenklar skapandeprocessen genom att förvandla användarens idéer via vanligt språk till en designad presentation.
  • Copilot i Excel tar del av insikter, hittar korrelationer och skapar professionella datavisualiseringar på nolltid.
  • Copilot i Outlook kan hjälpa till att effektivisera och hantera inkorgen så att mer av användarens tid kan spenderas på att faktiskt kommunicera.
  • Copilot i Teams gör möten mer produktiva genom att transkribera i realtid och skapa att göra-listor eller påminnelser utefter vad som sades på mötet.
  • Business Chat samlar data från dokument, presentationer, e-post, kalender, anteckningar och kontakter för att sammanfatta chattar, skriva e-post, hitta viktiga datum eller till och med skriva en plan baserad på andra projektfiler.

 

Källa: https://news.microsoft.com/sv-se/2023/03/17/microsoft-365-copilot-ett-helt-nytt-satt-att-arbeta/

 

Bild: Microsoft