Mikroorganismer för el-omvandling

På Cornell University så anser forskare att elektroaktiva mikroorganismer har möjlighet att omvandla el från sol-/vindkraft till biobränsle och som i processen dessutom skulle kunna fånga in koldioxid. Det behövs kostnadseffektiva energilagringsmetoder och är det som ligger bakom forskarnas försök. Det de har gjort är att manipulera mikroorganismer som bakterier att bli elektroaktiva.
Universitetets hemsida för mer info: https://news.cornell.edu/stories/2019/05/engineered-bacteria-could-be-missing-link-energy-storage