Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2022-06-03

Spaning

Millenie-generationen mest krävande som anställda

Millenie-generationen mest krävande som anställda

Personer mellan 25-41 år - den så kallade milleniegenerationen - ställer högst krav på sina arbetsgivare, enligt en global undersökning från PwC där 52 000 arbetstagare har medverkat. Undersökningen visar också att yngre medarbetare mellan 18-25 är mest missnöjda med sin nuvarande arbetssituation, samt att den fysiska och psykiska ohälsan är högre i Sverige i förhållande till det globala genomsnittet.
57 procent av medarbetarna i undersökningen är nöjda med sitt nuvarande jobb. Här finns tydliga skillnader åldersmässigt där de yngsta arbetstagarna i gruppen 18-25 år är mindre tillfreds än de äldre. Svenska respondenter hamnar över genomsnittet, med 67 procent som svarar att de är nöjda med det nuvarande arbetet.
När det kommer till anledningar som påverkar byte av arbete, så hamnar lönekuvertens storlek i topp. Pengarna är till och med viktigare än ett jobb som är utvecklande och att kunna vara sig själv på jobbet.
Undersökningen visar också att så många som 22 procent av de svenska respondenterna lider av fysisk eller psykisk ohälsa i sådan grad att det påverkar det dagliga arbetet. Därmed ligger Sverige en bra bit över det globala snittet på 17 procent. När det gäller kvinnor så har vi en så hög andel som 25 procent och inom mindre verksamheter så säger hela 28 procent att arbetet påverkas av ohälsa.
Bristande kompetens är en fråga som engagerar många arbetsgivare idag. Här visar resultaten att närmare var tredje medarbetare upplever att hemlandet saknar kompetens inom det egna arbetsområdet. Här sticker Sverige ut i positiv bemärkelse, som ett av de länder med lägst upplevt kompetensgap, vilket endast 17 procent av de svenska respondenterna anger.
 
Källa: https://www.pwc.se/sv/hr/global-workforce-survey.html
 
Bild: Depositphotos