Arbetsliv Utbildning Värderingar
Publicerat: 2023-03-15

Spaning

Bubbelhoppa - en metod att förstå andra

Bubbelhoppa - en metod att förstå andra

Att bubbelhoppa betyder att man ska gå ur sin egen bubbla och in i någon annans. Syftet är att se saker ur ett nytt perspektiv och lättare kunna förstå andras åsikter, uppfattningar, livsstil osv.

Emma Stenström, docent på Handelshögskolan, har gett ut en bok med just titeln Bubbelhoppa. Hon menar att det kan ge flera fördelar att själv bubbelhoppa bland annat att man vidgar sina perspektiv och kan tänka nytt, att man kan föra konstruktiva samtal med oliktänkande, att man blir bättre på att hantera komplexitet och mångfald och att man kan utveckla sin förmåga att samarbeta bättre med andra.

Det finns redan en hel del forskning bakom fenomenet bubbelhoppa från bland annat nobelpristagarna George Akerlof och Rachel Kranton. Även T. F. Pettigrew och J.A. Powell har belyst området med sin intergroup contact theory.

Källa: https://www.dn.se/insidan/utmana-dig-sjalv-prova-pa-att-bubbelhoppa/
https://chefstidningen.se/ledarskap/kronika/darfor-ska-chefer-lara-sig-att-bubbelhoppa/