Privatekonomi
Publicerat: 2020-03-12

Spaning

Millennials tar ansvar för sin privata ekonomi

Millennials tar ansvar för sin privata ekonomi

En ny internationell kartläggning av attityder och vanor kring privatekonomi som genomförts av Klarna visar att millennials och äldre generationer sparar inför framtiden i lika hög utsträckning, både i Sverige och internationellt. 56% av svenskarna sätter in pengar på ett sparkonto varje månad och 48% internationellt. Millennials i Sverige tenderar dock att i högre utsträckning spara långsiktigt inför exempelvis bostadsköp, och äldre generationer sparar mer kortsiktigt inför exempelvis semester. Dock anser 41% av millennials i Sverige att det är svårare för dem att spara inför framtiden än vad det varit för tidigare generationer. Den tendensen är ännu starkare internationellt, där 52% av millennials anser detsamma.
Den främsta fördelen som framhävs med digitala tjänster är de ger en bra översikt över ekonomin. Denna fördel lyfts fram i ännu högre utsträckning av äldre, 67%, vilket går att jämföra med 50% av millennials. Millennials (38%) använder dock i högre grad än äldre (31%) appar för att hålla kolla på sina utgifter i realtid.
I Sverige är privatekonomi inte ett lika känsligt samtalsämne som i andra länder. I Sverige känner sig 64% bekväma med att  prata om privatekonomi med sin familj och 48% gör det även med sina vänner. I andra länder har frågan varit mer tabubelagd, men där sker en förskjutning där de yngre blir allt mer transparenta. Internationellt är 57% av millennials bekväma med att diskutera privatekonomi med familj och 47% med vänner. Motsvarande siffror för den äldre generationen är internationellt 51% och 34%.
 
Läs hela rapporten här: https://www.klarna.com/international/business/millennial-report/
 
Bild: Press Klarna