Hem / Boende Privatekonomi
Publicerat: 2024-04-17

Spaning

Sveriges elkonsumenter positiva till AI-tjänster

Sveriges elkonsumenter positiva till AI-tjänster

Årligen analyserar rådgivnings- och revisionsföretaget EY insikter från en omfattande undersökning med 21 000 elkonsumenter i 21 länder, inklusive 1000 respondenter i Sverige. Den senaste undersökningen visar att konsumenterna i Sverige anser att elbolagen är dåliga på att anpassa sig efter deras efterfrågan.

De svenska elkonsumenternas prioriteringar visar tydligt att det finns tre huvudsakliga aspekter de efterfrågar från sina elbolag. För det första önskas skräddarsydda erbjudanden med låga elpriser. För det andra efterfrågas ett större fokus på pris jämfört med erbjudandet av extra produkter. Slutligen önskar de tydliga möjligheter att följa och styra sin elkonsumtion och mer digitala tjänster.

När det gäller hur elkonsumenter interagerar med sina elbolag, visar det sig att nästan hälften av konsumenterna har både telefonkontakt och digitala kontakter med sina leverantörer. Endast en mindre andel, under fem procent, kommunicerar enbart via telefon, medan nästan 20 procent interagerar uteslutande digitalt.

En betydande del av konsumenterna, nästan hälften, är även villiga att dela data om sin elkonsumtion för att kunna dra nytta av AI-baserade verktyg. En överväldigande majoritet av elkonsumenterna kräver att elbolagen är transparenta om hur deras data används och vem som har tillgång till den.

 

Källa: https://www.ey.com/en_gl/insights/power-utilities/three-ways-to-move-energy-consumers-from-interest-to-action

 

Bild: Depositphotos