Hälsa / Träning
Publicerat: 2022-08-15

Spaning

Mindre stillasittande efter pandemin

Mindre stillasittande efter pandemin

En undersökning som försäkringsbolaget If har gjort visar att 19,9 procent rör sig mer nu än de gjorde under pandemin. Den senaste Eurobarometern visar att Sverige är ett av de länder i Europa där befolkningen motionerar mest, samtidigt som vi är betydligt mer stillasittande än våra europeiska grannar. Cirka 20 procent rör sig mer än de gjorde under pandemin. I åldersgrupperna 18–24 år och 25–34 år är det nästan 30 procent som rör sig mer, medan det för åldersgruppen 65–74 år endast visar en ökning på 12 procent.

 

Källa: https://www.if.se/globalassets/se/dokument/if/if-halsobarometer-2022.pdf

 

Bild: Press If