Minskat användande av sociala medier

Användandet av Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat minskar. Det gäller även nedladdning av dessa appar.

Analysföretaget Similarweb har gjort studien och den omfattar 9 länder och begränsar sig till Android-appar. Minskningen baseras på jämförelser mellan Q1 2015 och Q1 2016.

Länderna som ingår i studien är: Australien, Brasilien, Frankrike, Tyskland, Indien, Sydafrika, Spanien, UK och USA. Alltså är en stor del av världens största marknader med i studien.

Bilden visar tiden spenderat i Facebook mellan Q1 2015 och Q1 2016.

Läs mer: https://www.similarweb.com/blog/social-media-usage