Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2016-06-13

Spaning

Minskat användande av sociala medier

Minskat användande av sociala medier

Användandet av Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat minskar. Det gäller även nedladdning av dessa appar.
Analysföretaget Similarweb har gjort studien och den omfattar 9 länder och begränsar sig till Android-appar. Minskningen baseras på jämförelser mellan Q1 2015 och Q1 2016.
Länderna som ingår i studien är: Australien, Brasilien, Frankrike, Tyskland, Indien, Sydafrika, Spanien, UK och USA. Alltså är en stor del av världens största marknader med i studien.
Bilden visar tiden spenderat i Facebook mellan Q1 2015 och Q1 2016.
Läs mer: https://www.similarweb.com/blog/social-media-usage