Utbildning
Publicerat: 2015-10-21

Spaning

Mobilförbud i skolan

Mobilförbud i skolan

Enligt en artikel i Göteborgs Posten inför nu Bräckeskolan i Göteborg en ny regel där man förbjuder användning av mobiler eller surfplattor under skoltid. Huvudanledningen uppges vara att man vill att eleverna aktiverar sig mera. Enligt rektorn på skolan upplever man att eleverna slutat leka på rasterna och istället sitter med sina mobiler. De flesta föräldrarna uppges vara positiva till förbudet.
Läs mer här: https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2870302-barnen-slutade-leka-rektor-infor-mobilforbud