Hälsa / Träning Utbildning Värderingar
Publicerat: 2023-01-10

Spaning

AI-verktyg för att motverka mobbning

AI-verktyg för att motverka mobbning

Stiftelsen Friends har tillsammans med partners från akademin och tech-världen, genomfört ett test av ”Mobbningens digitala tvilling”. Ett projekt för att trygga skolan från mobbning med hjälp av AI och simulering. Bakgrunden ligger i Friends unika insikter och data. Över 230 000 elevsvar och nära 30 000 personalsvar har samlats in. Något som utgör ett ordentligt underlag för analys av trender och förekomst av mobbning i svenska skolor.

Man har nu tillsammans med partners utvecklat och testat ett preventivt AI-verktyg som matats med stora mängder data från bland annat Friends enkäter och forskningens insikter. Tanken är att kommuner, skolor eller klasser själva ska kunna använda plattformen och testa vad vissa insatser kommer få för effekter. Exempelvis vad en rekrytering av en ny skolkurator skulle innebära för just den skolans situation.

I slutet av 2022 testades enkäter kopplade till verktyget på sex utvalda skolor. Senare i vinter kommer ytterligare en handfull skolor i gång med pilottester, samt en utvald kommun. Det initiala målet är att verktyget ska finnas tillgängligt på hälften av alla skolor i Sverige inom tre till fem år. Det långsiktiga målet är att – inom åtta år – radikalt ha halverat mobbningen.

 

Källa: https://friends.se/digital-tvilling-testas-i-nytt-projekt-mot-mobbning/

 

Bild: Depositphotos