Utbildning
Publicerat: 2015-10-13

Spaning

Mobilt lärande ökar

Mobilt lärande ökar

En ny undersökning, Techonomic Index, från Samsung visar att svenskarna kraftigt ökar sin konsumtion av digitalt utbildningsmaterial. En ökning på 400 procent har skett på bara ett år. Samtidigt minskar användandet av spel- och underhållningsappar med nära 30 procent jämfört med 2014.
Jämfört med 2014 är de nu fem gånger fler svenskar som lägger pengar på digitalt utbildningsmaterial. Samma trend följer även när det gäller användande av materialet där undersökningen visar på en nära 37 procentig ökning. Det är fortfarande relativt få som konsumerar digitalt utbildningsmaterial men ökningen är markant.
Vad gäller konsumtion av digitala böcker och tidningar ser man även här en positiv förändring jämfört med 2014, en kraftig ökning på 166 procent. Undersökningen visar att konsumtion av spel- och underhållningsappar också ökar kraftigt men här minskar samtidigt användandet med nära 30 procent.
Läs mer om undersökningen här: http://www.samsung.com/se/press/index.html#/pressreleases/svenskarna-koeper-allt-mer-digitalt-utbildningsmaterial-spelandet-minskar-1233048