Utbildning
Publicerat: 2023-05-16

Spaning

Svenska studenter positiva till AI

Svenska studenter positiva till AI

Studenter i Sverige är positiva till AI-verktyg som ChatGPT i studierna, men 62 procent tycker att det är fusk att använda chatbotar i samband med examination. Var gränsen för fusk går är däremot högst oklart. Det visar en enkät från Chalmers, som är först ut i Europa med en storskalig studie som undersöker studenters förhållande till artificiell intelligens inom högre utbildning. Närmare 6 000 studenter i Sverige deltog i studien.

En majoritet av de svarande tror att chatbotar och AI-språkverktyg gör dem mer effektiva som studenter, och menar att sådana verktyg förbättrar deras akademiska skrivande och allmänna språkförmåga. I princip alla de svarande studenterna känner till ChatGPT, majoriteten använder verktyget och 35 procent använder chatboten regelbundet.

Trots sin positiva inställning till AI känner många studenter oro och saknar tydlig vägledning för hur de får och inte får använda AI i de lärandemiljöer där de befinner sig. Det är helt enkelt svårt att veta var gränsen för fusk går.

 

Källa: https://research.chalmers.se/en/publication/535715

 

Bild: Press Chalmers