Arbetsliv Utbildning Värderingar
Publicerat: 2019-04-15

Spaning

Känner sig hemma i Sverige

Känner sig hemma i Sverige

Utomeuropeiska invandrare känner sig hemma i Sverige. Det visar en ny studie där över 6.000 migranter har deltagit. Utbildning gör att deras värderingar blir mer lika övriga svenskars men undersökningen visar också på fortsatt stora skillnader i synen på familj och sexualitet.
Resultatet av undersökningen presenteras i en ”kulturkarta” som är ett sätt att illustrera de spänningar som kan uppstå. Den har ursprungligen tagits fram inom det globala forskningsprojektet World Values Survey. I den ursprungliga kartan hamnar Sverige längst upp i ena hörnet och länder i Mellanöstern och Afrika längst ner i det motsatta. Sverige präglas mer än något annat land i världen av värderingar som värnar individens självförverkligande, tolerans samt ett rationellt och sekulärt tänkande. I Mellanöstern och Afrika är människornas rättesnören i högre grad religiösa föreställningar, respekt för traditioner och auktoriteter och den egna gruppens överlevnad.
Nu har Kulturkartan för första gången tillämpats i en specialstudie om utomeuropeiska migranter i Sverige. Ett tydligt mönster framträder i resultaten: Majoriteten av migranterna avviker tydligt från de värderingar som dominerar i den del av världen som de själva kommer ifrån. Deras syn på individens frihet ligger närmare de normer som råder i Sverige.
Ett problem med World Values Survey har varit att migranter varit underrepresenterade bland de svarande. Den nya studien försöker råda bot på det. Personerna har valts ut inom de sju nationaliteter som har dominerat invandringen till Sverige de senaste åren, bland andra syrier, afghaner och somalier.  De har både fått svara på helt nya frågor om sin situation i Sverige och de frågor som alltid ingår i World Values Survey. Tack vare det kan de placeras in på Kulturkartan.
Var man hamnar i kartan bygger på ett index som väger samman en rad faktorer, bland dem synen på barnuppfostran, könsroller och religion. Det visar sig att migranterna hamnar någonstans mittemellan Sverige och sina ursprungsländer när det gäller frihetliga värderingar som individens självförverkligande.
Undersökningen visar att det har skett en tydlig förändring när det gäller samtliga nationaliteter. Man har ett annat sätt att se på kvinnors rättigheter, barnuppfostran, individens val och rätten att göra sin röst hörd.
 
Källa: https://www.iffs.se/world-values-survey/migrant-wvs/