Arbetsliv
Publicerat: 2018-02-21

Spaning

Moderna kontor ger nöjda medarbetare

Moderna kontor ger nöjda medarbetare

Skanska Fastigheter har i sin senaste SIFO-undersökning om trivsel på arbetsplatser undersökt vad stockholmare tycker är viktigast för att trivas på arbetsplatsen – och vad som skiljer de som trivs från de som inte trivs. Sammanfattningsvis rankas arbetskamraterna, arbetstiderna och kulturen som topp tre viktigast, men undersökningen pekar också på betydelsen av hur kontoret är utformat och framför allt vad de som inte trivs saknar på sitt kontor.
Majoriteten (82 procent) trivs ganska eller mycket bra på jobbet. Av de som anger att de trivs på sin arbetsplats uppger 58 procent samtidigt att de arbetar på ett modernt kontor. Bland de som inte trivs på sin arbetsplats är det endast 33 procent som tycker att kontoret de arbetar i är modernt.
En nyckel till att skapa trivsamma arbetsplatser är att lokalerna anpassas till den verksamhet som ska bedrivas där. Skillnaden är stor om man anser sig arbeta på ett modernt kontor eller inte. Av de som inte arbetar på ett modernt kontor är det över var fjärde som längtar tillbaka till sitt egna rum, men bland de som arbetar på ett modernt kontor krymper den siffran till nästan en femtedel.
 
Ta del av och ladda ned undersökningen: https://www.skanska.se/jobbtrivsel