Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2020-12-04

Spaning

Framtidens kontor ska vara flexibla

Framtidens kontor ska vara flexibla

Hela 87% av Sveriges kontorsanställda vill helt eller delvis arbeta på kontor även i framtiden. Däremot ställs nya krav på ökad flexibilitet, smartare arbetsformer, större variation och bättre utformning av lokaler och miljö. Detta framgår av en färsk undersökning genomförd på uppdrag av fastighetsbolaget Castellum där ett tvärsnitt av svenska folket berättar hur de ser på framtidens arbetsplats.
Tre centrala fakta
-87% vill jobba på kontor minst någon dag i veckan även efter pandemin
-Majoriteten vill kunna varva mellan kontoret och arbete hemifrån (71% av kvinnor och 58% av män)
-63% uppger oförändrad hälsa under perioden, medan merparten av övriga uppger försämrat allmäntillstånd, viktuppgång, sämre sömn, ökad stress och ökad känsla av ensamhet
 
Källa: https://www.castellum.se/rapporten-framtidens-kontor
 
Bild: Press Castellum