Resa
Publicerat: 2018-04-10

Spaning

Multireskort lanseras i Linköping

Multireskort lanseras i Linköping

Linköpings kommun, Östgötatrafiken, Sunfleet och Dukaten har tillsammans utvecklat en ny mobilitetstjänst för alla som bor i Vallastaden som kallas för ”Multireskortet”. Syftet är att få ännu fler att resa hållbart genom att erbjuda en kombination av transportlösningar.
Tjänsten är nu komplett då el-lastcykelpoolen är i gång sedan i påsk. Linköpings kommun har köpt in de tre cyklarna som kan bokas via Sunfleets bokningssystem. Dukaten har upplåtit yta i multihuset Flustret till cykelpoolen.
Den som flyttar in i Vallastaden erbjuds fem års gratis medlemskap i Sunfleet genom byggherren, två veckors fria prova-på-resor med Östgötatrafiken och invånarna i stadsdelen använder samma kort för såväl sina kollektivtrafikresor som för att öppna Sunfleetbilarna.
Under vintern har Linköpings kommun med hjälp av en studentmedarbetare gjort enkätundersökningar, där sammanlagt 144 personer har svarat, samt genomfört fokusgruppintervjuer. Där framgår att några har sålt bilen eftersom de inte anser det nödvändigt att äga en bil då det är enkelt att välja mer hållbara alternativ. Både intervjuerna och enkäterna pekar på att bilresande bland boende har minskat.
 
Läs mer: https://via.tt.se/pressmeddelande/nytt-multireskort-ska-fa-annu-fler-att-resa-hallbart