Hem / Boende
Publicerat: 2024-01-26

Spaning

Naturnära fortsatt viktigt

Naturnära fortsatt viktigt

White Arkitekter har tagit reda på vad svenskarna helst vill bo nära. Det visar sig att natur- och grönområden hamnar i topp, följt av en bra livsmedelsaffär och goda förbindelser med kollektivtrafiken. Insiktsrapporten Den hållbara staden bygger på en statistisk säkerställd Novus-undersökning i vilken svenskarna fått svara på frågor om den byggda miljön. Bland annat har respondenterna svarat på vad de tycker är viktigt att bo nära. Högst upp på listan hamnar natur- och grönområden, det svarar så många som 65 procent.

Resultatet av undersökningen visar också att vad svenskarna tycker är viktigt att bo nära skiljer sig mellan åldersgrupperna. Det är framför allt de mellan 65–79 år som uppger att det är viktigt att bo nära natur- och grönområden, det uppger 70 procent i åldersgruppen. Motsvarande siffra bland unga mellan 18–29 år är 54 procent. De yngre värderar att bo nära goda förbindelser med kollektivtrafiken, arbetsplats och varierat utbud av gym i högre utsträckning än övriga åldersgrupper.

Topp fem: Detta är viktigast för svenskarna att bo nära

  1. Natur- och grönområden (65%)
  2. Bra livsmedelsaffär (63%)
  3. Goda förbindelser med kollektivtrafiken (44%)
  4. Vatten (hav/sjö) (36%)
  5. Arbetsplats (30%)

 

Källa: https://whitearkitekter.com/se/den-hallbara-staden-en-insiktsrapport/

 

Bild: White Arkitekter/Foto James Silverman