Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2017-02-23

Spaning

Urbanisering sker inte på landsbygdens bekostnad

Urbanisering sker inte på landsbygdens bekostnad

Enligt en ny rapport från IVA, IngenjörsVetenskapsAkademien, sker inte urbaniseringen på bekostnad av landsbygden utan det är invandring, höga nyfödelsetal samt en ökande livslängd som är den riktiga förklaringen. Det råder alltså en stor missuppfattning i den allmänna debatten.
En annan myt som rapporten slår hål på är att landsbygden är förloraren när det gäller arbetslöshet. Även det är en felaktighet enligt rapporten.
Rapporten är en av fyra i ett projekt som handlar om att få insikter för att skapa "framtidens goda stad" som också är projektnamnet. En av hörnstenarna är, enligt rapporten, att förstå den digitala utvecklingen och skapa innovationskraft utifrån den.
Urbaniseringen är en av de megatrender som vi på Buzzter följer.
Ladda hem rapporten: https://www.iva.se/publicerat/den-urbana-utvecklingens-drivkrafter-och-konsekvenser/