Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2018-10-26

Spaning

Vi känner oss hemma på nya platser

Vi känner oss hemma på nya platser

Enligt Life Home Report 2018, en global forskningsrapport som tagits fram av IKEA Group, har uppfattningen om var vi känner oss hemma förändrats. Företagets årliga studie om hushållstrender runt om i världen fann att från 2016 till 2018 har antalet människor i städer runt om i världen som säger att det finns platser där de känner sig mer hemma än där de lever bor från 20% till 35 %.
Life Home Report 2018 identifierar fem centrala känslomässiga behov som fångar känslan av hem: privatliv, komfort, ägande, säkerhet och tillhörighet. De flesta människor anser att det är viktigt att deras bostadshus uppfyller dessa behov - men verkligheten ligger ofta en bit därifrån. Nästan fyra av tio amerikaner (39%) säger att deras bostad inte ger en känsla av tillhörighet, medan en fjärdedel (25%) säger att de inte känner sig hemma i bostaden de bor i.
Samtidigt förändras vad man vanligtvis gör "i hemmet" och "utanför hemmet". Till exempel när gäller det att äta med familj och vänner, här säger 20% av amerikanerna att de äter utanför hemmet oftare än de brukade. När det gäller arbete gäller det omvända. Här säger nästan 30% av amerikanerna att de idag arbetar mer hemma än de brukade, och 51% tror att arbetet och hemmet kommer att bli mer integrerat när vi lever ett allt mer flytande liv.
 
Läs mer: https://lifeathome.ikea.com/wp-content/uploads/2018/09/LAHR18_Report_in_short.pdf