Utbildning
Publicerat: 2015-10-15

Spaning

NE blir ny aktör inom digitala läromedel

NE blir ny aktör inom digitala läromedel

NE Nationalencyklopedin AB (NE) vidgar nu sin verksamhet och lanserar en satsning på digitala läromedel. NE utvecklar och erbjuder sedan tidigare digitala kunskapstjänster för bland annat skolor men vill nu utvidga verksamheten och börja konkurrera med traditionella läromedelsföretag. NE:s digitala läromedel uppges vara interaktiva och ska ge läraren stor flexibilitet och möjlighet att anpassa undervisningen till varje klass och varje elevs individuella förutsättningar och behov. Förutom bilder, illustrationer och textinnehåll innehåller NE:s läromedel filmer, interaktiva övningar, självrättande uppgifter och simuleringar. I läromedlet är det dessutom möjligt att fördjupa sig i utvalda artiklar från uppslagsverket och använda NE:s ordböcker. Först ut i NE:s läromedelssatsning är Fysik 1. Efter hand kommer läromedel inom samtliga ämnen för högstadiet och gymnasiet att vara tillgängliga.
Läs mer om NEs satsning här: http://www.ne.se/info/skolor/l%C3%A4romedel/