Utbildning Värderingar
Publicerat: 2023-12-05

Spaning

Ungas trygghet och framtidstro 2023

Ungas trygghet och framtidstro 2023

Stiftelsen Idéer för livet har sammanställt aktuell nationell statistik kopplat till ungas trygghet och framtidstro i en rapport som tydligt beskriver nuläget i Sverige. Årets rapport befäster bilden av en utpräglad otrygghet som genomsyrar varje del av en ung persons liv – från skolan, till val av fritidsaktiviteter och vilka tider på dygnet man vistas utomhus.

Närmare hälften av alla niondeklassare har blivit utsatta för brott under det senaste året. Det kan handla om stöld, misshandel, rån, hot eller sexualbrott. Även framtiden präglas av oro. Varannan ung person anser att samhällsutvecklingen går i fel riktning.

Undersökning visar även att en av fem unga är oroliga för att utsättas för våldsbrott, trakasserier eller hot och hat – online såväl som offline. Samma undersökning visar att 56 procent av unga tjejer är ganska eller mycket oroade för att själva utsättas för sexuella övergrepp.

40 procent av tjejerna på högstadiet känner sig otrygga på vägen till och från skolan, att jämföra med 17 procent av killarna i samma årskull. 42 procent av tjejer i åldersgruppen 16-24 år väljer regelbundet en annan väg eller färdsätt på grund av otrygghet. Bland unga män (16–24 år) är motsvarande siffra 17 procent.

 

Källa: https://www.ideerforlivet.se/globalassets/pdf/rapporter/ungas-trygghet-och-framtidstro-2024.pdf

 

Bild: Depositphotos