Mat / Dryck
Publicerat: 2020-10-29

Spaning

Ny klimatmärkning för livsmedel från Orkla

Ny klimatmärkning för livsmedel från Orkla

Orkla lanserar nu en klimatmärkning som ska underlätta för konsumenter att välja klimatsmarta produkter i matbutiken. Märkningen kommer inledningsvis att synas på produkter från Felix, Paulúns och Abba. Matens klimatpåverkan är beräknad med hjälp av det statliga forskningsinstitutet RISE:s klimatdatabas för livsmedel och Orklas eget klimatverktyg.
Klimatmärkningen består av två element: en symbol ”Lågt klimatavtryck” och en skala som visar vad som kan räknas som ett väldigt lågt, lågt, medel eller högt klimatavtryck. Produkter med lågt eller väldigt lågt klimatavtryck kan få symbolen på förpackningen. Skalan är utvecklad utifrån FN:s klimatmål och EAT Lancet-rapporten. Beräkningen innefattar hela kedjan från primärproduktion till livsmedel: odling, djurhållning, framställning av råvaror och andra ingredienser, förpackningar, transporter och produktion.
Ambitionen är att samtliga produkter i Orkla Foods Sveriges sortiment ska klimatberäknas, redovisas på respektive varumärkes hemsida och kunna få symbolen på förpackningen.
 
Källa: https://www.orkla.se/hallbarhet/klimatmarkning/
 
Bild: Press Orkla