Mat / Dryck Shopping
Publicerat: 2020-05-27

Spaning

Nya köpvanor i spåret av Corona

Nya köpvanor i spåret av Corona

Svenskarnas köpvanor har ändrats under coronapandemin. En ny internationell studie från Blue Yonder visar att världens konsumenter numera värdesätter lagerstatus framför priset på en vara. Undersökningen, genomförd i Sverige USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike, visar att konsumenter har ökat sin livsmedelskonsumtion med 47 procent sedan coronapandemnis startade. I Sverige är motsvarande siffra en ökning med 29 procent.
Av de svenskar som svarar att de konsumerar mindre i dessa tider, uppger fyra av tio att de spenderar mindre pengar på generell shopping (44 procent) respektive livsmedel (43 procent). Detta beroende på att man undviker att gå ut och att man inte kan köpa sina varor själva.
Unga svenskar är särskilt benägna att hålla sig hemma, enligt studien. Nästan varannan person (48 procent) mellan 18 och 34 år uppger att de konsumerar mindre på grund av att de inte vill röra sig ute, vilket är något högre än motsvarande siffra för åldersgruppen 55+, som är 43 procent.
Av de som svarade att de har ökat sina onlineköp uppger 60 procent att de kommer att fortsätta handla livsmedel på nätet även efter coronakrisen, däribland var tredje person (33 procent) i åldersgruppen 55+. Endast 18 procent uppger att de inte kommer att ha kvar sina nya köpvanor efter krisen.
Många konsumenter värdesätter andra faktorer än tidigare, enligt studien. Innan coronakrisen ansåg 77 procent av svenskarna att priset var det viktigaste när det kom till livsmedelsinköp och övrig shopping. På andra plats kom utbud av varor (55 procent), följt av närhet till butiken (48 procent). Globalt ansåg 72 procent att priset var den viktigaste faktorn, följt av produktutbud (42 procent).
Under coronakrisen uppger något färre svenskar att priset är det viktigaste (68 procent), men det är fortfarande den viktigaste faktorn för inköp. Globalt har däremot skett ett skifte och lagerstatus blir det allra viktigaste för konsumenter (58 procent), följt av priset (56 procent). I Sverige uppger respondenterna att faktorer som lagerstatus är viktigt (28 procent), samt hemleverans av onlineköp (18 procent) och click & collect (9 procent).
 
Källa:  https://media.blueyonder.com/2020/05/13/blue-yonder-research-reveals-dramatic-shift-in-shoppers-behavior-since-covid-19/
Bild: Depositphoto