Hälsa / Träning Utbildning Värderingar
Publicerat: 2022-08-16

Spaning

Fler barn känner sig otrygga i skolan

Fler barn känner sig otrygga i skolan

Antimobbningsorganisationen Friends började kartlägga tryggheten på skolor för mer än ett decennium sedan. Sedan dess har över 230 000 elevsvar och nära 30 000 personalsvar samlats in och utgör nu ett mycket bra underlag för analys av trender av trygghetssituationen i svenska skolor.

Friends 10 års-analys visar att tjejer i årskurs 3–6 är den grupp vars utsatthet ökat mest när det bland annat gäller kränkningar på nätet. Ökningen har gått från 21 till 29 procent. Dessa elever känner sig dessutom ensamma i skolan. En siffra som legat på 33 procent under senare år. Det är i mycket högre grad än för andra grupper vilket ökar risken för icke godkända betyg.

Rapporten visar även att killar i årskurs 6–9, är den enda grupp där mobbningen har minskat något över tid, dock visar Friends mätningar att andelen som mobbats under längre perioder ökat markant från 67 procent 2014/2015 till 81 procent 2021/2022.

Antalet som har svarat ”ja” (årskurs 3–6) respektive ”oftast/alltid” (årskurs 6–9) vid frågan om de tycker att vuxna på skolan säger till/agerar när de märker/får veta att en elev behandlas illa är på en låg nivå. Sedan Friends började ställa frågan är siffrorna nere på de lägsta nivåerna sedan 2014/2015 (årskurs 3–6, 50 procent respektive årskurs 6–9, 48 procent).

 

Källa: https://friends.se/report/friendsrapporten-2022/

 

Bild: Press Friends