Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2024-05-16

Spaning

Få upplever att de erbjuds tillräcklig kompetensutveckling

Få upplever att de erbjuds tillräcklig kompetensutveckling

Tankesmedjan Futurion har sedan 2019 undersökt yrkesverksamma 18-64-åringars uppfattning till arbetslivet, deras ställning på arbetsmarknaden och syn på kompetensutveckling. I årets undersökning framgår att fyra av tio yrkesverksamma svenskar upplever att de erbjuds den kompetensutveckling som behövs för att kunna möta framtiden. I samma undersökning framgår att få, sex procent, oroar sig för att förlora sitt arbete på grund av AI.

Undersökningen, som genomfördes av Novus, visar att 23 procent tror att deras jobb kommer kunna utföras av AI i framtiden. De yngsta tror i större utsträckning än den äldsta åldersgruppen att AI kommer att förändra arbetsmarknaden (23 procent jämfört med 17 procent). Det skulle kunna kopplas till de ungas något mer negativa syn på sin egen ställning på arbetsmarknaden.

Den årliga undersökningen säger också något om svenskarnas framtidstro. Årets FIX, Futurions Framtidssäkringsindex, har ökat från 62 till 64. Färre än föregående år svarar att de skulle ha svårt att hitta ett nytt jobb och att de inte skulle vara attraktiva på arbetsmarknaden. Detta trots att arbetslösheten växer. Även här syns en skillnad mellan generationer. 18–34 åringars FIX-index har sjunkit med fyra samtidigt som 45–65 åringars index har ökat.

 

Källa: https://futurion.se/framtidssakringsindex-2023-fa-oroas-over-att-bli-ersatta-av-ai-pa-jobbet/

 

Bild: Depositphotos