Odla insekter hemma

Den senaste tiden har det pratats allt mer om hur insekter skulle kunna vara en del av vår framtida diet. Nu lanserar företaget Livin Farms en Kickstarter-kampanj för att försöka förverkliga sin idé om att börja proucera sitt kit för att odla egna insekter (mjölmaskar) hemma i köket. Produkten som heter Livin Farms Hive är ett system för att odla fram maskar som sedan kan användas i olika former av matlagning. Enligt företaget kan ”bikupan” producera ca 200-400 gram maskar varje vecka vilket uppges räcka till 4-5 portioner. Maskarnas uppges ha en neutral smak (lite nötaktig) och innehåll ungefär samma mängd protein som motsvarande mängd kött.

Läs mer om projektet på: https://www.kickstarter.com/projects/1468268424/l-i-v-i-n-hive
http://www.livinfarms.com/