Ökad integration genom fika

I en tid då fokus i integrationsfrågan mest har handlat om att bygga murar finns det dock goda exempel som vill gå motsatt väg. Delicato är starkt förknippat med svensk fika och nu vill man använda detta för att skapa en ökad gemenskap mellan nya svenskar och etablerade. Företaget inleder nu tillsammans med Kompisbyrån ett långsiktigt partnerskap för att tillsammans verka för ökad integration i det svenska samhället genom att fika. Delicato kommer dels att gå in som finansiell huvudsponsor i initiativet Fikakompis dessutom kommer man att donera tid, där man uppmuntrar sin personal att engagera sig som fikakompis under arbetstid.

Läs mer här: http://www.kompisbyran.se/how-it-works