Hälsa / Träning Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2022-05-17

Spaning

Svenskars trygghet varierar i landet

Svenskars trygghet varierar i landet

Otrygghet och oro varierar inom Sverige. I Sorsele är det under 7 procent av de tillfrågade som känner sig otrygga kvällstid medan motsvarande siffra för Ronneby är över 40 procent. Det visar ny forskning från Tillitsbarometern, som tas fram av Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola) och finansieras av Länsförsäkringars Forskningsfond.
Undersökningen visar att variationen geografiskt vad gäller trygghet är kopplad till skillnader i tillit. I kommuner som Sorsele och Hammarö instämde 79 respektive 78 procent i påståendet att man över lag kan lita på de flesta. Siffran för kommuner som Ronneby och Norrköping låg å andra sidan på kring 50 procent.
Undersökningen visar även på skillnader mellan land och stad som fångar olika dimensioner av otrygghet. I storstäderna dominerar oron för gängkriminalitet stort (63 procent jämfört med 42 procent i mindre städer och på landsbygden) medan man på landsbygden snarare betonar bristande tillgång till samhällsservice och välfärd.
Kontrasten mellan stad och land är även tydlig när man ser till skillnader gällande framtidstro. Trots den stora oron för kriminalitet är framtidstron större i storstäderna (72 procent) än på landsbygden (61 procent) där oron för våldsam brottslighet är lägre. Detta antyder att i ett nationellt perspektiv är det viktigt att garantera såväl polisiär trygghet för att bekämpa brottslighet som trygghet i form av tillgänglighet till vård, skola och omsorg.
Samtidigt är den underliggande pessimismen gällande tilliten förutsättningar generellt stor. På frågan om man tror att tilliten är högre eller lägre idag än för tjugo år sedan, menar under 2 procent att den har ökat medan nästa 70 procent tror att den har minskat.
 
Källa: https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/om-oss/press-media/pressmeddelanden/395713/
 
Bild: depositphotos