Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2018-06-04

Spaning

Har jag köpt en telefon eller en övervakare?

Har jag köpt en telefon eller en övervakare?

Tvättad data från telefoner kan användas till mycket. Telia presenterade nyligen möjligheten att se rörelse- och resemönster via mobilabonnemanget. På kartor kan man se vilka vägar som är mest trafikerade på vilka tider. Man ser hur kollektivtrafik utnyttjas.
Det går också att se vilka åldersgrupper som rör sig var.
Bolaget presenterade denna möjlighet på ett seminarium på nyligen timade Sime Summer i Stockholm.
Att se dessa mönster är en enorm fördel för stadsplanerare och trafikplanerare.
En liten men högkompetent och enormt engagerad publik ställde en rad kritiska frågor:
-Hur stämmer detta med GDPR? Hur säkert är det att inga personliga uppgifter slinker med?
Behöver ni inte inhämta kundernas medgivande innan ni börjar spåra mobilernas rörelser?
- NI säger att datan är så tvättad så tvättad och att den inte sparas mer än 24 timmar. Men den som köper datan kan skapa tidsserier genom att köpa varje dag. Sedan kan man kombinera dessa data med data från andra källor och använda dem i syften som den som tecknat ett mobilabonnemang för att kunna ringa och sms:a inte har en aning om, sade IT-kändisen Jonas Birgersson.
Han berättar att samma teknik används av polis i USA. De ser om personer från ett område (typ lågstatusområde med hög kriminalitet) börjar röra sig mot ett område där de normalt inte ska vistas (typ välbeställd villaförort) Polisen kan då vara extra vaksam och stoppa fordon och kolla i vilket ärende folk är ute. I en diktatur kan man kolla om folk börjar röra sig mot en samlingspunkt för att demonstrera. Det hände vid de stora demonstrationerna vid Taksimtorget i Egypten.