Arbetsliv Hälsa / Träning Hem / Boende
Publicerat: 2019-04-25

Spaning

Solljus på jobbet- bättre prestation

Solljus på jobbet- bättre prestation

Att solljus är viktigt är inget nytt, men ny forskning visar att både hälsa och prestationen ökar med solljus. I och med det håller arbetsmiljöverket på att skapa nya ramverk för arbetsmiljöreglerna för att skapa arbetsplatser med bättre ljusinsläpp som minskar ohälsa och även ökar prestation på arbetsplatser. Dels håller arbetsmiljöverket på att undersöka hur många timmar dagsljus man behöver för att må bra och för att inte påverka hälsan negativt. De har även konstaterat att de gånger då dagsljus inte finns tillgängligt i samma utsträckning som på sommaren är rätt ljus från lampor en oerhört viktigt för att upprätthålla ett bättre mående. Hittills har inga direkta regleringar framkommit utan detta är under arbete.
Läs mer: https://www.nyteknik.se/ingenjorskarriar/dagsljus-viktigt-for-din-prestation-pa-jobbet-6956394