Privatekonomi
Publicerat: 2023-10-30

Spaning

Ökad oro för ekonomin

Ökad oro för ekonomin

ICA Bankens senaste rapport Pengakollen fokuserar på ekonomiska beteenden som är smarta och långsiktigt hållbara. Sifo-undersökningen, genomförd av Kantar Public, visar att nästan en femtedel (17 procent) av svenskarna upplever ekonomisk ångest flera gånger i månaden. Detta eftersom de har spenderat för mycket pengar och levt över sina ekonomiska tillgångar. För de unga är siffran ännu högre, då var tredje ung person (34 procent) i åldern 18–29 år upplever ekonomisk ångest flera gånger i månaden.

Undersökningen visar också att mer än var tionde svensk (12 procent) återkommande tar av sina sparpengar för att klara av hushållskostnaderna. Unga gör detta i ännu större utsträckning. Var femte person (19 procent) i åldern 18–29 år uppger att de tar från sitt sparande minst en gång i månaden för att ha råd att betala sina hushållskostnader.

Fler undersökningsresultat:

  • Var tredje svensk (33 procent) oroar sig för stigande boendekostnader under de kommande 6 månaderna.
  • Mer än var fjärde svensk (28 procent) uppger att de lägger undan pengarna som blir kvar i slutet av månaden. 15 procent har ingen rutin alls för sitt sparande.
  • Två av fem (43 procent) av de som lever i en relation skulle inte kunna behålla sin nuvarande livsstil om relationen skulle ta slut idag. Bland kvinnorna är andelen större än för männen. Nära varannan kvinna (49 procent) skulle behöva förändra sin livsstil om relationen tog slut. Motsvarande siffra för männen är 37 procent.
  • Bland dem som lever i en relation upplever var fjärde (26 procent) att deras ekonomi inte är jämställd.
  • Var femte svensk (20 procent) kan inte tänka sig att köpa ett begagnat klädesplagg. 22 procent kan inte tänka sig att köpa presenter begagnat.

 

Källa: https://www.icabanken.se/pengakollen/

 

Bild: Depositphotos