Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2021-03-18

Spaning

Ökad oro för klimatet

Ökad oro för klimatet

Sex av tio personer i Sverige oroar sig över klimatkrisen, jämfört med fyra av tio för ett år sedan det visar WWFs senaste Klimatbarometer. WWFs årliga Kantar Sifo-undersökning om klimat och biologisk mångfald, som presenteras inför klimatmanifestationen Earth Hour, är en viktig temperaturmätare på hur svenskarna tänker i dessa frågor.
Sex av tio svenskar oroar sig för klimatförändringar och den globala uppvärmningen minst en gång i veckan. Fler kvinnor än män oroar sig över detta (64 procent jämfört med 52 procent). De klimatförändringar som oroar svenskar allra mest är fler stormar och annat extremväder, ökad mänsklig ohälsa och smältande glaciärer och havsisar. Över hälften av de intervjuade oroar sig för att dessa förändringar ska inträffa. De som oroar sig för ökad mänsklig ohälsa (som svält, vattenbrist, infektionssjukdomar) har ökat från 35 procent förra året till 52 procent i år, vilket kan vara en följd av coronapandemin.
Ungefär hälften har gjort förändringar i hur de reser för att minska klimatpåverkan det senaste året. En av tre har ersatt bilåkande med att gå eller cykla. Av de som tror att de kommer att flyga mindre säger tre av tio att de ska hitta andra sätt att resa på och lika många säger att de ska semestra i Sverige.
Trenden att äta mindre kött fortsätter. Andelen personer som begränsar sitt köttätande eller inte äter kött alls har nästan dubblerats sedan förra året, från 11 till 21 procent. Tretton procent uppger att de äter mest vego, men kött och/eller fisk någon gång i veckan. Bland de unga (18-29 år) är det nästan hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen som helt eller delvis begränsat sin konsumtion av kött.
Hälften av svenskarna har dragit ner på nykonsumtion av varor det senaste året för att minska sin klimatpåverkan. Nära 6 av 10 kvinnor har minskat på nykonsumtionen jämfört med knappt 4 av 10 män. En av tre har handlat begagnade varor och hälften har lämnat kläder eller varor vidare. Fyra av tio slänger mindre mat och dryck än tidigare.
 
Källa: https://www.wwf.se/pressmeddelande/okad-oro-for-klimatet-och-naturen-under-pandemin-3920434/
 
Bild: Press WWF, Ella Kiviniemi/WWF Finland